Org. nr. 984 923 406
Vår hovedsponsor er 


____________________

Vi har avtale med Sport 1 i
HvittingfossVi takker også våre andre
sponsorer: 


____________________

  

Klikk på logoen for å se
hvordan du kan registrere
deg
 

Styret

Styret i Efteløt IL

 
Navn
Telefon
E-post
Hovedstyret
 
 
 
Leder
Kåre Kasseth
90734706
Nestleder
Runar Hannevold
93423899
Kasserer
Gunn Hilde Lislelid
91884866
ghnl@online.no
Sekretær
Gunhild Angeltvedt Bjerknes 
41649022
Styremedlem
Thomas Benjamin Gundersen
47400994
Styremedlem
Henrik Bøe Marstein
 
 
 
 
 
 
Allidrettgruppa
 
 
 
Leder
Daniel Haugen Bryn
 
 
Nestleder
Lars Halvard Wetterstad
 
 
 
 
 
 
Skigruppa
 
 
 
Leder
 
 
 
Nestleder
Marit Tiller Wetterstad
 
 
 
 
 
 
Fotballgruppa
 
 
 
Leder
Thomas Benjamin Gundersen
47400994
Nestleder
 
 
 
 
 
 
 
Anleggsgruppa
 
 
 
Leder
Roy Stordalen
90695426
Medlem
 
 
 
Medlem
Petter Bjerknes
 
 
 
 
 
 
Kjøkkengruppa
 
 
 
Leder
Hanne Sortland Grøtterud
 
hsogro@online.no
Medlem
Tove Selseth
 
 
Medlem
Mona Hvåle Fretland
 
 
 
 
 
 
Valgkomité
 
 
 
Medlem
Mona Hvåle Fretland
 
 
Medlem
Gunhild Bjerknes
 
 
 
Guro Hvåle
 
 
Revisorer
 
 
 
 
Terje Haugan
 
 
 
Kjell Gunnar Hoff
 
 FACEBOOK
Sjekk også vår fjesbokside!


DIVERSE

Her finner du oss....

Vaffeloppskrift...


KONTAKT
post@eftelot-il.no

Efteløt IL har organisasjonsnummer 984923406.