Org. nr. 984 923 406
Vår hovedsponsor er 


____________________

Vi har avtale med Sport 1 i
Hvittingfoss



Vi takker også våre andre
sponsorer:



 


____________________

  

Klikk på logoen for å se
hvordan du kan registrere
deg




 

Alle

Bli medlem

 
Bli medlem

Medlemskontingent 2017:
 
Familiemedlemsskap: kr. 600,-
Enkeltmedlem: kr. 350,-
Støttemedlem: kr. 200,-
 
Familiemedlemsskap gjelder for familier med barn inntil fylte 18 år. Ved fylte 18 år i kontingentåret, anses disse som enkeltmedlemmer. 

Det er viktig at alle som deltar i aktiviteter i regi av Efteløt Idrettslag er medlemmer, enten som enkeltmedlemmer eller sammen med familien. Vår forsikring "fanger" nemlig bare opp medlemmer dersom skader oppstår. 
 
For å bli medlem, send en e-post til medlemsansvarlig med følgende informasjon om alle som innmeldingen omfatter:
- Navn og fullstendig fødselsdato (ikke personnr.)
- Telefonnr, mobilnr, e-post og adresse

Medlemskontingent vil bli sendt ut så snart søknad om medlemskapet er behandlet.
 
E-post til medlemsansvarlig er: pelefant_1@hotmail.com

I MinIdrett kan du administrere ditt medlemskap. Her kan du endre på informasjon om telefonnummer, e-post etc. Betaling av kontingent gjøres også herfra.



FACEBOOK
Sjekk også vår fjesbokside!

KALENDER

Tirsdag 7. mars 2017 kl. 18.00, Kongsberg skikarusell, IL Bevern, fristil, Bevergrenda (Kongsbergmesterskap)

Lørdag 11. mars 2017 kl. 12.00, Efteløt IL Telenor skirenn, fristil, Omholtfjell. (Klubbmesterskap). Hopprenn etter langrennet. Premieutdeling.

DIVERSE

Her finner du oss....

Vaffeloppskrift...


KONTAKT
post@eftelot-il.no

Efteløt IL har organisasjonsnummer 984923406.